Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI IWONAGORA.PL

IWONAGORA.PL szanuje prywatność Użytkowników według zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach przedstawionych w tej polityce prywatności. Zapisy w niej są również klauzulą informacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanego potocznie „RODO”.

1. ADMINISTRATOR
Iwona Góra Mobilna STREFA Zdrowego Żywienia i Kreowania Wizerunku z siedzibą w 97-500 Radomsko, ul. Śniadeckiego 9 jestem administratorem danych osobowych użytkowników. W sprawie danych osobowych każdy Użytkownik może skontaktować się pod adresem e-mail mw@iwonagora.pl

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników postępuję zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO. Przestrzegam zasad ochrony danych osobowych oraz stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników a przetwarzanych w związku z działalnością serwisu.
Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadam ja i 2dm Patryk Choiński z siedzibą w 91-349 Łódź ul. Brukowa 6/8.
Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak może ono być warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczone przeze mnie usługi.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników przetwarzam w celach:

  • zawierania i realizacji umów dotyczących usług i produktów dostępnych w serwisie iwonagora.pl;
  • świadczenia drogą elektroniczną usług dostępnych w serwisie, w tym także w celu umożliwienia
  • Użytkownikom składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych w serwisie, oraz utrzymywania założonych przez nich kont;
  • realizacji i świadczenia usług marketingowych a w tym w przesyłania informacji dotyczących aktualnej oferty produktów i usług;
  • badania opinii Użytkowników na temat usług lub inne pytania, które będą nurtować mnie podczas prowadzonej działalności.

Dane osobowe przetwarzam na następujących podstawach prawnych:

  • odrębną zgoda osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane moim podwykonawcom, przetwarzającym te dane w moim imieniu (jako Administratora) na podstawie umowy i tylko zgodnie z moimi poleceniami, jak i wyłącznie w związku z realizacją moich prawnie uzasadnionych celów.
Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych celów lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dokumenty i dane mogące stanowić podstawę dochodzenia roszczeń (w tym zobowiązań skarbowych) przechowywane przez do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. LINKI ZEWNĘTRZNE
Wszelkie adresy internetowe, prowadzące do innych stron, podawane w treści zawartych w serwisie materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Nie odpowiadam za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

8. POLITYKA COOKIES
Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej: iwonagora.pl.
Poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek.
8.1 Serwis iwonagora.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
8.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8.3 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
8.4 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8.5 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
8.6 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.7 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.8 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
8.9 Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

9. INFORMACJE DODATKOWE
W sprawach nieuregulowanych polityką napisz e-mail na adres sklep@iwonagora.pl